ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี....
เทคโนโลยีก้าวหน้า....
พึ่งพาตนเอง....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
บทความและงานวิจัย

 

1. ชุดควบคุมเครื่องซีเอ็นซีต้นทุนต่ำสำหรับสถานศึกษา (CNC Controller) Download

2. การวิเคราะห์การไหลของสังกะสีในแม่พิมพ์ฉีด โดย
    ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม (Article 2)  Download

3. วิศวกรรมย้อนรอยในงานสร้างแบบกังหันต้นกำลังสามมิติ (Reverse engineering for 3D modeling of fan turbine)  Download

4. ความเข้าใจในสาขาการวัด Download

5. กระบวนการขึ้นรูบโดยการเป่า (Bolwmould)  Download

6. แนวคิดเกี่ยวกับการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ Download

7. การศึกษาความสามารถในการถูกตัดเฉือนของยางโดยกระบวนการกัด Download

8. การศึกษาการจำลองกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางด้วยแม่พิมพ์ฉีด Download

9. การพัฒนากระบวนการตรวจสอบแม่พิมพ์ยางขณะทำการผลิต Download

10. การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานอกแบบและงานวิเคราะห์ในการ
      หาสภาวะเหมาะสมในกระบวนการฉีด
ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง Download

11. การใช้แบบจำลองเครือข่ายประสาทเทียมในการทำนายการหดตัวของ
     
ผลิตภัณฑ์ยางในกระบวนการการอัดขึ้นรูป Download

 

 
Copyright 2007 © • Research and Development Center of Industrial Production Technology All rights reserved •