ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี....
เทคโนโลยีก้าวหน้า....
พึ่งพาตนเอง....

ประมวลภาพหลักสูตรฝึกอบรม (บางส่วน)

ศูนย์ RDiPT

หลักสูตร การสอบเทียบ Deep Gauge, Ring Guage และ Inside Micrometer

แบบ In-house Training (จ.ระยอง)

Deep01    Deep02

Deep03    Deep04    Deep05

หลักสูตร พื้นฐานงานฉีดพลาสติก

แบบ Public Training (ศูนย์ RDiPT ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน)

Injection01   Injection02

Injection03   Injection04

Injection05   Injection06

Injection07   Injection08

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องชั่งและตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

แบบ In-house Training (จ.สมุทรปราการ)

Balance01   Balance02

Balance03   Balance04   Balance05

หลักสูตร เทคนิคการปรับแก้ไขงานฉีดพลาสติก

แบบ Public Training (ศูนย์ RDiPT ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน)

Troble01   Troble02

Troble03   Troble04

Troble05   Troble06

หลักสูตร พื้นฐานงานฉีดพลาสติก

แบบ In-house Training (จ.อยุธยา)

InjectionIn01   InjectionIn02

InjectionIn03   InjectionIn04

InjectionIn05   InjectionIn06

หลักสูตร การใช้งานเครื่องกลึงซีเอ็นซี ภาคปฏิบัติ

แบบ Public Training (ศูนย์ RDiPT ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน)

Turning01   Turning02

Turning03   Turning04

Turning05   Turning06

การสอบเทียบเวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ และไดอัลเกจ โดยใช้เกจบล็อก

แบบ Public Training (ศูนย์ RDiPT ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน)

Vernier01   Vernier02

Vernier03  Vernier04

Vernier05   Vernier06

หลักสูตร การสอบเทียบเกจวัดความดัน

แบบ In-house Training (จ.สมุทรปราการ)

Pressure01   Pressure02

Pressure03   Pressure04

Pressure05   Pressure06

หลักสูตร Overall Equipment Effectiveness : OEE

แบบ In-house Training (จ.ฉะเชิงเทรา)

oee01   oee02

oee03   oee04

oee05   oee06

 
Copyright 2007 © • Research and Development Center of Industrial Production Technology All rights reserved •