หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการ ติดต่อเรา ประมวลภาพฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมประจำ

ตารางหลักสูตรฝึกอบรม

Public Training 2561

 
 

 

หลักสูตรพิเศษ อบรม ฟรี!

"พื้นฐานการคำนวณที่ใช้ในการแก้ปัญหางานฉีดพลาสติก"

ณ ห้องสัมมนา ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC)  ห้อง MR 211

วันที่ 22  มิถุนายน 2561

เวลา 09.00 – 12.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

จำนวนจำกัด

  รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร 

  

.....................................................................................................................................................

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสำนักงาน ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ใหม่

Tel. 02-797-0999 ต่อ 1803-1804

ติดต่อ ฝ่าย อบรมสัมมนา RDiPT ( คุณหนึ่ง ,คุณนก)

Tel. 086-990-7142

Tel. 096-618-8503

Fax. 02-579-4576

ติดต่อ ฝ่าย สอบเทียบเครื่องมือวัด ( คุณแจ๊ค )

Tel. 02-942-8081 ต่อ 110

.....................................................................................................................................................

เดือนมกราคม 2561

.....................................................................................................................................................

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

.....................................................................................................................................................

เดือนมีนาคม 2561

1. การใช้งานเครื่องกลึงซีเอ็นซี ภาคปฏิบัติ (Practical CNC Turning Machine)

     :: วันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2. การสอบเทียบเวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ และไดอัลเกจ โดยใช้เกจบล็อก

     :: วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3. ข้อกำหนดและการเขียนเอกสาร ISO/IEC 17025 : 2005 สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ

     :: วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.การออกแบบระบบควบคุมทางไฟฟ้าของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

     :: วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

.....................................................................................................................................................

เดือนเมษายน 2561

1. การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด

     :: วันที่ 4 เมษายน 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2. การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาหน้างานในกระบวนการผลิต

     :: วันที่ 25 เมษายน 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

 

.....................................................................................................................................................

เดือนพฤษภาคม 2561

1. การทำความเข้าใจใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมและการนำไปใช้งาน

     :: วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2. การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดของการสอบเทียบ (Uncertainty for Calibration)

     :: วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3. การเลือกใช้ตุ้มนํ้าหนักมาตรฐานเพื่อการทดสอบและสอบเทียบเครื่องชั้ง

     :: วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ

     :: วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

5.การใช้งานเครื่องกัดซีเอ็นซีสำหรับขึ้นรูปชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์ (CNC Milling for Mold)

     :: วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

6.พื้นฐานการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง (Basic of Rubber Mold Design)

     :: วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

7.การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025:2005 (ISO/IEC 17025:2005 Internal Audit)

     :: วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

.....................................................................................................................................................

เดือนมิถุนายน 2561

1. พื้นฐานการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Basic Injection Mold Making and Design)

     :: วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2. การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐาน ISO9001:2015

     :: วันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3. การสอบเทียบเครื่องชั้งและตุ้มนํ้าหนักมาตรฐาน

     :: วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.การใช้งาน การบำรุงรักษา และการทวนสอบเครื่อง CMM

     :: วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

.....................................................................................................................................................
เดือนกรกฎาคม 2561
.....................................................................................................................................................
เดือนสิงหาคม 2561
.....................................................................................................................................................
เดือนกันยายน 2561
.....................................................................................................................................................
เดือนตุลาคม 2561
.....................................................................................................................................................
เดือนพฤศจิกายน 2561
.....................................................................................................................................................
เดือนธันวาคม 2561
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1803 -1804 โทรสาร 0-2579-4576
URL : www.rdipt.ku.ac.th  Email : tst_rdipt@hotmail.com