หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการ ติดต่อเรา ประมวลภาพฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมประจำ

ตารางหลักสูตรฝึกอบรม

Public Training 2561

แผนที่ ศูนย์ RDiPT

ติดต่อ

ซื้อ-ซ่อม

เครื่องวัดความชื้น

Tel.089-059-2382

 

 
 
 
 

 

หลักสูตรพิเศษ อบรม ฟรี!

"แนวทางการจัดทำเอกสารคุณภาพ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017"

ณ ห้องสัมมนา ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC)  ห้อง MR 213

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

เวลา 12.00 – 15.00 น. (ลงทะเบียน 11.30 น.)

จำนวนจำกัด

  รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร 

  

.....................................................................................................................................................

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสำนักงาน ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ใหม่

Tel. 02-797-0999 ต่อ 1803-1804

ติดต่อ ฝ่าย อบรมสัมมนา RDiPT ( คุณหนึ่ง ,คุณนก)

Tel. 086-990-7142

Tel. 096-618-8503

Fax. 02-579-4576

ติดต่อ ฝ่าย สอบเทียบเครื่องมือวัด ( คุณแจ๊ค )

Tel. 02-942-8081 ต่อ 110

.....................................................................................................................................................

เดือนมกราคม 2562

.....................................................................................................................................................

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

.....................................................................................................................................................

เดือนมีนาคม 2561

.....................................................................................................................................................

เดือนเมษายน 2561

.....................................................................................................................................................

เดือนพฤษภาคม 2561

.....................................................................................................................................................

เดือนมิถุนายน 2561

.....................................................................................................................................................

เดือนกรกฎาคม 2561

.....................................................................................................................................................

เดือนสิงหาคม 2561

1.การใช้งานเครื่องกลึงซีเอ็นซี ภาคปฏิบัติ (Practical CNC Turning Machine)

     :: วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2.การสอบเทียบเวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ และไดอัลเกจ โดยใช้เกจบล็อก

     :: วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3.ข้อกำหนดและการเขียนเอกสาร ISO/IEC 17025 : 2005 สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ

     :: วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาหน้างานในกระบวนการผลิต

     :: วันที่ 22 สิงหาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

5.การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด

     :: วันที่ 28 สิงหาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

6.พื้นฐานการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง (Basic of Rubber Mold Design)

     :: วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

.....................................................................................................................................................

เดือนกันยายน 2561

1.การทำความเข้าใจใบรายงานผลการสอบเทียบเครื้ัองมือวัดทางอุตสาหกรรมและการนำไปใช้งาน

     :: วันที่ 5 - 6 กันยายน 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2.การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดของการสอบเทียบ (Uncertainty for Calibration)

     :: วันที่ 12 - 13 กันยายน 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3.การเลือกใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานเพื่อการทดสอบและสอบเทียบเครื่องชั้ง

     :: วันที่ 18 กันยายน 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.การกัดขึ้นรูปชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยผลิต

     :: วันที่ 19 - 21 กันยายน 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

.....................................................................................................................................................

เดือนตุลาคม 2561

1.การใช้งานเครื่องกัดซีเอ็นซีสำหรับขึ้นรูปชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์ (CNC Milling for Mold)

     :: วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2.การออกแบบระบบควบคุมทางไฟฟ้าของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

     :: วันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3.การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025:2005 (ISO/IEC 17025:2005 Internal Audit)

     :: วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

5.การสอบเทียบเครื้องมือวัดอุณหภูมิ

     :: วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.พื้นฐานการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Basic Injection Mold Making and Design)

     :: วันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

5.การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐาน ISO9001:2015

     :: วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

6.การสอบเทียบเครื่องชั้งและตุ้มนํ้าหนักมาตรฐานิ

     :: วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

.....................................................................................................................................................

เดือนพฤศจิกายน 2561

1.การสอบเทียบเครื่องวัดสามแกน (Coordinate Measuring Machine : CMM)

     :: วันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2.การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (CAD for Injection Mold)

     :: วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3.การสอบเทียบไม้บรรทัด สายวัด และตลับเมตร

     :: วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาหน้างานในกระบวนการผลิต

     :: วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

5.การสอบเทียบเวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ และไดอัลเกจ โดยใช้เกจบล็อก

     :: วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

.....................................................................................................................................................

เดือนธันวาคม 2561

1.การเรียนรู้การฉีดพลาสติก ภาคปฏิบัติแบบเร่งด่วน

     :: วันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบสอบเทียบISO/IEC17025:2017

     :: วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3.พื้นฐานการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง (Basic of Rubber Mold Design)

     :: วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.การใช้งานเครื่องกลึงซีเอ็นซี ภาคปฏิบัติ (Practical CNC Turning Machine)ิ

     :: วันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1803 -1804 โทรสาร 0-2579-4576
URL : www.rdipt.ku.ac.th  Email : tst_rdipt@hotmail.com