ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี....
เทคโนโลยีก้าวหน้า....
พึ่งพาตนเอง....

หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี
ตารางหลักสูตรฝึกอบรม ......... Public Training ปี60
หัวข้อหลักสูตรฝึกอบรม ......... In-house Training 60
 

ประมวลภาพฝึกอบรม

  -------> คลิ๊ก
 
 

แผนที่ศูนย์ฯ

 
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

   
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 

ประชาสัมพันธ์

 
 
 
 
 
 
 

Link เพื่อนบ้าน

 
 

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสำนักงาน ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ใหม่

Tel. 02-797-0999 ต่อ 1803-1804

ติดต่อ ฝ่าย อบรมสัมนา RDiPT ( คุณหนึ่ง ,คุณนก)

Tel. 086-990-7142

Tel. 096-618-8503

Fax. 02-579-4576

ติดต่อ ฝ่าย สอบเทียบเครื่องมือวัด ( คุณแจ๊ค )

Tel. 02-942-8081 ต่อ 110 ,209

 

 

:: หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2560 ::
:: Public Training 2016 ::

เดือนมกราคม 2561

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

เดือนมีนาคม 2561

เดือนเมษายน 2561

เดือนพฤษภาคม 2561

เดือนมิถุนายน 2561

เดือนกรกฎาคม 2561

เดือนสิงหาคม 2560

1. การสอบเทียบเวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ และไดอัลเกจ โดยใช้เกจบล็อก

     :: วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2. ข้อกำหนดและการเขียนเอกสาร ISO/IEC 17025:2005 สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ

     :: วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3. การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด

     :: วันที่ 15 สิงหาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4. การทำความเข้าใจใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม และการนำไปใช้งาน

     :: วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

5. การใช้งานเครื่องกัด (CNC Milling for Mold)

     :: วันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

6. การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ

     :: วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

เดือนกันยายน 2560

1. การเลือกใช้ตุ้มนํ้าหนักมาตรฐานเพื่อการทดสอบและสอบเทียบเครื่องชั่ง

     :: วันที่ 5 กันยายน 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2. การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐาน ISO9001:2015

     :: วันที่ 6 - 7 กันยายน 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3. การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดของการสอบเทียบ

     :: วันที่ 13 - 14 กันยายน 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO-IEC 17025-2005

     :: วันที่ 20 - 21 กันยายน 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

5.การสอบเทียบเครื่องชั่งและตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

     :: วันที่ 27 - 28 กันยายน 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

 

เดือนตุลาคม 2560

เดือนพฤศจิกายน 2560

เดือนธันวาคม 2560

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1803 -1804 โทรสาร 0-2579-4576
URL : www.rdipt.ku.ac.th  Email : tst_rdipt@hotmail.com

 

Copyright 2007 © • Research and Development Center of Industrial Production Technology All rights reserved •