ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี....
เทคโนโลยีก้าวหน้า....
พึ่งพาตนเอง....

หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี

ตารางหลักสูตรฝึกอบรม .......Public Training ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์2561

หัวข้อหลักสูตรฝึกอบรม ......... In-house Training 60
 

ประมวลภาพฝึกอบรม

  -------> คลิ๊ก
 
 

แผนที่ศูนย์ฯ

 
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

   
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 

ประชาสัมพันธ์

 
 
 
 
 
 
 

Link เพื่อนบ้าน

 
 

อบรมหลักสูตรพิเศษ ฟรี ! ด่วนจำนวนจำกัด

หลักสูตร พื้นฐานการคำนวณที่ใช้ในการแก้ปัญหางานฉีดพลาสติก

24 พฤศจิกายน 2560

เวลา 10.30 – 13.30น. (ลงทะเบียน 10.00 น.)

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค (BITEC บางนา)

รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

ติดต่อ ฝ่าย อบรมสัมนา RDiPT ( คุณหนึ่ง ,คุณนก)

Tel. 086-990-7142

Tel. 096-618-8503

Fax. 02-579-4576

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสำนักงาน ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ใหม่

Tel. 02-797-0999 ต่อ 1803-1804

ติดต่อ ฝ่าย อบรมสัมนา RDiPT ( คุณหนึ่ง ,คุณนก)

Tel. 086-990-7142

Tel. 096-618-8503

Fax. 02-579-4576

ติดต่อ ฝ่าย สอบเทียบเครื่องมือวัด ( คุณแจ๊ค )

Tel. 02-942-8081 ต่อ 110

 

 

:: หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2560 ::
:: Public Training 2016 ::

เดือนมกราคม 2561

1. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025:2005 (ISO/IEC 17025:2005 Internal Audit)

     :: วันที่ 10 - 11 มกราคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2. พื้นฐานการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Basic Injection Mold Making and Design)

     :: วันที่ 17 - 19 มกราคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3. การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐาน ISO9001:2015

     :: วันที่ 24 - 25 มกราคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.การกัดขึ้นรูปชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยผลิต

     :: วันที่ 29 - 31 มกราคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

1. การสอบเทียบเครื่องชั่งและตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

     :: วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2. พื้นฐานการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง (Basic of Rubber Mold Design)

     :: วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3. การสอบเทียบไม้บรรทัด สายวัด และตลับเมตร

     :: วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.การเรียนรู้การฉีดพลาสติก ภาคปฏิบัติแบบเร่งด่วน

     :: วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

เดือนมีนาคม 2561

เดือนเมษายน 2561

เดือนพฤษภาคม 2561

เดือนมิถุนายน 2561

เดือนกรกฎาคม 2561

เดือนสิงหาคม 2560

1. การสอบเทียบเวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ และไดอัลเกจ โดยใช้เกจบล็อก

     :: วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2. ข้อกำหนดและการเขียนเอกสาร ISO/IEC 17025:2005 สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ

     :: วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3. การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด

     :: วันที่ 15 สิงหาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4. การทำความเข้าใจใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม และการนำไปใช้งาน

     :: วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

5. การใช้งานเครื่องกัด (CNC Milling for Mold)

     :: วันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

6. การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ

     :: วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   ---------> ยกเลิกหลักสูตร (โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่)

 

เดือนกันยายน 2560

1. การเลือกใช้ตุ้มนํ้าหนักมาตรฐานเพื่อการทดสอบและสอบเทียบเครื่องชั่ง

     :: วันที่ 5 กันยายน 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2. การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐาน ISO9001:2015

     :: วันที่ 6 - 7 กันยายน 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3. การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดของการสอบเทียบ

     :: วันที่ 13 - 14 กันยายน 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4. การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ

     :: วันที่ 13 - 14 กันยายน 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

5. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO-IEC 17025-2005

     :: วันที่ 20 - 21 กันยายน 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

6.การสอบเทียบเครื่องชั่งและตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

     :: วันที่ 27 - 28 กันยายน 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

 

เดือนตุลาคม 2560

1. การสอบเทียบไม้บรรทัด สายวัด และตลับเมตร

     :: วันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2. การเรียนรู้การฉีดพลาสติก ภาคปฏิบัติแบบเร่งด่วน

     :: วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3. การใช้งานเครื่องกลึงซีเอ็นซี ภาคปฏิบัติ (Practical CNC Turning Machine)

     :: วันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

เดือนพฤศจิกายน 2560

1. การสอบเทียบเวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ และไดอัลเกจ โดยใช้เกจบล็อก

     :: วันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2. ข้อกำหนดและการเขียนเอกสาร ISO/IEC 17025 : 2005 สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ

     :: วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3. การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด

     :: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.การทำความเข้าใจใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมและการนำไปใช้งาน

     :: วันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

5. การใช้งานเครื่องกัดซีเอ็นซีสำหรับขึ้นรูปชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์ (CNC Milling for Mold)

     :: วันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

6.การใช้งาน การบำรุงรักษา และการทวนสอบเครื่อง CMM

     :: วันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

7.การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ

     :: วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

 

เดือนธันวาคม 2560

1. การเลือกใช้ตุ้มนํ้าหนักมาตรฐานเพื่อการทดสอบและสอบเทียบเครื่องชั่ง

     :: วันที่ 7 ธันวาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2. การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดของการสอบเทียบ (Uncertainty for Calibration)

     :: วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3. การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (CAD for Injection Mold)

     :: วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4. การสอบเทียบเครื่องวัดสามแกน (Coordinate Measuring Machine : CMM)

     :: วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2560
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1803 -1804 โทรสาร 0-2579-4576
URL : www.rdipt.ku.ac.th  Email : tst_rdipt@hotmail.com

 

Copyright 2007 © • Research and Development Center of Industrial Production Technology All rights reserved •