หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการ ติดต่อเรา ประมวลภาพฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมประจำ

ตารางหลักสูตรฝึกอบรม

Public Training 2562

 

 

Public Training 2562/2

 

แผนที่ ศูนย์ RDiPT

ติดต่อ

ซื้อ-ซ่อม

เครื่องวัดความชื้น

Tel.089-059-2382

 

 
 
 
 

 

หลักสูตรพิเศษ อบรม ฟรี!

"การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดเบื้องต้น สำหรับใช้งานในอุตสาหกรรม
Basic uncertainty of measurements for the industrial"

ณ ห้องสัมมนา ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC)  ห้อง MR 211

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

เวลา 13.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียน 12.30 น.)

จำนวนจำกัด

  รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร 

 

.....................................................................................................................................................

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสำนักงาน ได้ที่เบอร์โทรศัพท์

Tel. 02-797-0999 ต่อ 1803-1804

ติดต่อ ฝ่าย อบรมสัมมนา RDiPT ( คุณหนึ่ง ,คุณนก)

Tel. 086-990-7142

Tel. 096-618-8503

Fax. 02-579-4576

ติดต่อ ฝ่าย สอบเทียบเครื่องมือวัด ( คุณแจ๊ค )

Tel. 02-942-8081 ต่อ 110

.....................................................................................................................................................

เดือนมกราคม 2563

.....................................................................................................................................................

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

.....................................................................................................................................................

เดือนมีนาคม 2563

.....................................................................................................................................................

เดือนเมษายน 2562

.....................................................................................................................................................

เดือนพฤษภาคม 2562

.....................................................................................................................................................

เดือนมิถุนายน 2562

.....................................................................................................................................................

เดือนกรกฎาคม 2562

.....................................................................................................................................................

เดือนสิงหาคม 2562

1.การเลือกใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานเพื่อการทดสอบและสอบเทียบเครื่องชั้ง

     :: วันที่ 1 สิงหาคม 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2.ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ / สอบเทียบ ISO / IEC 17025:2017

     :: วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3.พื้นฐานการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง (Basic of Rubber Mold Design)

     :: วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.การสอบเทียบเวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ และไดอัลเกจ โดยใช้เกจบล็อก

     :: วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

5.การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐาน ISO9001:2015

     :: วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2562
    รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร    

 

.....................................................................................................................................................

เดือนกันยายน 2562

1.การใช้งาน การบำรุงรักษา และการทวนสอบเครื่อง CMM

     :: วันที่ 3 - 4 กันยายน 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2.การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025:2005 (ISO/IEC 17025:2005 Internal Audit)

     :: วันที่ 10 - 11 กันยายน 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3.การกัดขึ้นรูปชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยผลิต

     :: วันที่ 17 - 19 กันยายน 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.การสอบเทียบเครื่องวัดสามแกน (Coordinate Measuring Machine : CMM)

     :: วันที่ 24 - 25 กันยายน 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

.....................................................................................................................................................

เดือนตุลาคม 2562

1.การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Temperature Measuring Instrument Calibration)

     :: วันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2.พื้นฐานงานฉีดพลาสติก (Basic Injection Molding)

     :: วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3.การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด

     :: วันที่ 17 ตุลาคม 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.การใช้งานเครื่องกัดซีเอ็นซีสำหรับขึ้นรูปชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์ (CNC Milling for Mold)

     :: วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร     

 

.....................................................................................................................................................

เดือนพฤศจิกายน 2562

1.การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดของการสอบเทียบ (Uncertainty for Calibration)

     :: วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2.การทำความเข้าใจใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมและการนำไปใช้งาน

     :: วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3.การสอบเทียบเครื่องกัดซีเอ็นซีด้วยเครื่องมือพื้นฐาน (Calibration of CNC Milling by Basic Instrument)

     :: วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.การสอบเทียบไม้บรรทัด สายวัด และตลับเมตร

     :: วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

.....................................................................................................................................................

เดือนธันวาคม 2562

1.การสอบเทียบเครื่องชั้งและตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

     :: วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2.การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐาน ISO9001:2015

     :: วันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3.การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (CAD for Injection Mold)

     :: วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.การออกแบบระบบควบคุมทางไฟฟ้าของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

     :: วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1803 -1804 โทรสาร 0-2579-4576
URL : www.rdipt.ku.ac.th  Email : tst_rdipt@hotmail.com