หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการ ติดต่อเรา ประมวลภาพฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมประจำ

ตารางหลักสูตรฝึกอบรม

Public Training 2562

แผนที่ ศูนย์ RDiPT

ติดต่อ

ซื้อ-ซ่อม

เครื่องวัดความชื้น

Tel.089-059-2382

 

 
 
 
 

หลักสูตรพิเศษ อบรม ฟรี!

"การจัดการเครื่องมือตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017"

ณ ห้องสัมมนา ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC)  ห้อง MR 214

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 13.30 – 15.30 น. (ลงทะเบียน 13.00 น.)

จำนวนจำกัด

  

.....................................................................................................................................................

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสำนักงาน ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ใหม่

Tel. 02-797-0999 ต่อ 1803-1804

ติดต่อ ฝ่าย อบรมสัมมนา RDiPT ( คุณหนึ่ง ,คุณนก)

Tel. 086-990-7142

Tel. 096-618-8503

Fax. 02-579-4576

ติดต่อ ฝ่าย สอบเทียบเครื่องมือวัด ( คุณแจ๊ค )

Tel. 02-942-8081 ต่อ 110

.....................................................................................................................................................

เดือนมกราคม 2562

1.การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด

     :: วันที่ 9 มกราคม 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2.การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Temperature Measuring Instrument Calibration)

     :: วันที่ 16 - 17 มกราคม 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3.การออกแบบระบบควบคุมทางไฟฟ้าของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

     :: วันที่ 22 - 24 มกราคม 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดของการสอบเทียบ (Uncertainty for Calibration)

     :: วันที่ 29 - 30 มกราคม 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

.....................................................................................................................................................

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

1.การกัดขึ้นรูปชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยผลิต

     :: วันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2. การทำความเข้าใจใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมและการนำไปใช้งาน

     :: วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3.พื้นฐานการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Basic Injection Mold Making and Design)

     :: วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.การสอบเทียบไม้บรรทัด สายวัด และตลับเมตร

     :: วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

5.การสอบเทียบเครื่องกัดซีเอ็นซีด้วยเครื่องมือพื้นฐาน (Calibration of CNC Milling by Basic Instrument)

     :: วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

.....................................................................................................................................................

เดือนมีนาคม 2562

1.การสอบเทียบเครื่องชั่งและตุ้มนํ้าหนักมาตรฐาน

     :: วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2.การสอบเทียบเครืjองมือวัดทางอุตสาหกรรมให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐาน ISO9001:2015

     :: วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

3.การใช้งานเครื่องกลึงซีเอ็นซี ภาคปฏิบัติ (Practical CNC Turning Machine)

     :: วันที่ 12 - 14 มีนาคม 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

4.การเรียนรู้การฉีดพลาสติก ภาคปฏิบัติแบบเร่งด่วน

     :: วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

5.การเลือกใช้ตุ้มนํ้าหนักมาตรฐานเพื่อการทดสอบและสอบเทียบเครื่องชั่ง

     :: วันที่ 20 มีนาคม 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

6.ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบสอบเทียบISO/IEC17025:2017

     :: วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

.....................................................................................................................................................

เดือนเมษายน 2562

1.พื้นฐานการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง (Basic of Rubber Mold Design)

     :: วันที่ 2 - 3 เมษายน 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2.การสอบเทียบเวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ และไดอัลเกจ โดยใช้เกจบล็อก

     :: วันที่ 2 - 3 เมษายน 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3.การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาหน้างานในกระบวนการผลิต

     :: วันที่ 10 เมษายน 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.การคำนวณขั้นพื่นฐานสำหรับงานฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก

     :: วันที่ 18 - 19 เมษายน 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

5.การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025:2005 (ISO/IEC 17025:2005 Internal Audit)

     :: วันที่ 24 - 25 เมษายน 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

6.การใช้งาน การบำรุงรักษา และการทวนสอบเครื่อง CMM

     :: วันที่ 29 - 30 เมษายน 2562
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

.....................................................................................................................................................

เดือนพฤษภาคม 2562

.....................................................................................................................................................

เดือนมิถุนายน 2562

.....................................................................................................................................................

เดือนกรกฎาคม 2562

.....................................................................................................................................................

เดือนสิงหาคม 2562

.....................................................................................................................................................

เดือนกันยายน 2562

.....................................................................................................................................................

เดือนตุลาคม 2562

.....................................................................................................................................................

เดือนพฤศจิกายน 2561

.....................................................................................................................................................

เดือนธันวาคม 2561

1.การเรียนรู้การฉีดพลาสติก ภาคปฏิบัติแบบเร่งด่วน

     :: วันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

2. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบสอบเทียบISO/IEC17025:2017

     :: วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร  

3.พื้นฐานการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง (Basic of Rubber Mold Design)

     :: วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

4.การใช้งานเครื่องกลึงซีเอ็นซี ภาคปฏิบัติ (Practical CNC Turning Machine)ิ

     :: วันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2561
     รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมใบสมัคร   

 

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1803 -1804 โทรสาร 0-2579-4576
URL : www.rdipt.ku.ac.th  Email : tst_rdipt@hotmail.com