หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการ ติดต่อเรา ประมวลภาพฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี

ตารางหลักสูตรฝึกอบรม

Public Training 2561

หัวข้อหลักสูตรฝึกอบรม

In-house Training 61

 
 
 

.........................................................................................

ที่อยู่ : ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วา

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เบอร์โทรศัพท์ :

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายสำนักงาน 02-797-0999 ต่อ 1803-1804

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายสอบเทียบเครื่องมือวัด 02-942-8081 ต่อ 110

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายอบรมสัมนา 086-990-7142 , 096-618-8503

เบอร์แฟกซ์ : 02-579-4576

E-mail : rdipt@ku.ac.th, tst_rdipt@hotmail.com

แผนที่ :

..........................................................................................................

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1803 -1804 โทรสาร 0-2579-4576
URL : www.rdipt.ku.ac.th  Email : tst_rdipt@hotmail.com