ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี....
เทคโนโลยีก้าวหน้า....
พึ่งพาตนเอง....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่อยู่ : ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วา

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เบอร์โทรศัพท์ :

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายสำนักงาน 02-797-0999 ต่อ 1803-1804

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายสอบเทียบเครื่องมือวัด 02-942-8081 ต่อ 110

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายอบรมสัมนา 086-990-7142 , 096-618-8503

เบอร์แฟกซ์ : 02-579-4576

E-mail : rdipt@ku.ac.th, tst_rdipt@hotmail.com

แผนที่ :

 
Copyright 2007 © • Research and Development Center of Industrial Production Technology All rights reserved •